For those generous people who would like to encourage me

Saturday, May 20, 2017

Vol. 788

01 THE MOOR Grävmaskinen
02 REVELATION Björnstorp
03 MAGNOLIA Ganska Längt Fran Sergel
04 THE DIVINE BAZE ORCHESTRA Här Kommer Natten
05 PSEUDOSUN En Av Oss
06 MIST SEASON Promenader
07 BLANK MANUSCRIPT Death
08 WILLOWGLASS Oceaner Föder Liv
09 SIMON SAYS Tajgan
10 VANILLA PROJECT Gänglat
11 CONTRARIAN Sirenernas Säng
12 WASA EXPRESS Apkalops

1 comment: